top of page

Vi kan bistå med utleie av

Du kan benytte oss som bemanningsleverandør innen industri, bygg og anlegg bransjen. Vår erfaring forteller oss at de beste prosjektene er de hvor innleie blir planlagt i god tid. Dersom du ser verdien av å planlegge, skal du vite at vi legger all vår kraft i å bidra til at du når målsetningene dine.

welders.png

Vi leier ut

 

. Stillasmontører

. Smeder og Sveisere (Industrirørlegger,  Platearbeider)

. Stålmontører

. Maskinarbeider / CNC-operatører

. Elektrikere

. Rørleggere

.Tømrer Betong- og grunnarbeidere ( Murer) . Blikkenslagere/Tak og fasade

. Mekanikere (Anleggsmaskinreparatør, Landbruksmaskinmekaniker)

. Ventilasjonsmontører

PERSONLIG VERNEUTSTYR OG HMS

Vi stiller strenge krav til verneutstyr. Vi følger entreprenørenes krav om bruk av synlighetstøy, hjelm med hørselvern, beskyttelsesbriller, kuttsikre hansker og vernesko. Enkelte arbeidsoppgaver krever verneutstyr utover dette. I Industrivirksomhet er det krav om synlighetstøy, hørselsvern og vernesko. I tillegg er det krav om hjelm der det er vurdert og funnet nødvendig.

I Global bemanning skal våre arbeidere gå på jobb hver dag å vite at de møter trygge og sikre arbeidsforhold. Vår visjon er at vår HMS standard skal sikre at arbeiderne skal være skadefrie til en hver tid.

bottom of page